Khớp Khuyên | Nex Flow Air Products

Khớp Khuyên

Tổng Quan về Sản Phẩm

Trong khi sử dụng các sản phẩm phun thổi như vòi phun khí, sản phẩm có thể đòi hỏi phải được lắp một cách nào đó để cố định hướng thổi, nhưng vẫn có thể thay đổi hướng nếu cần. Tuy nhiên ngay cả trong trường hợp không cần thay đổi hướng thổi, sử dụng Khớp Khuyên của Nex FlowTM là một phương pháp vô cùng thuận tiện để cố định hướng.

Khớp khuyên bằng thép không gỉ chất lượng cao, khi kết hợp với vòi phun khí, vòi phun tia khí, dao khí cỡ nhỏ, và bộ khuếch đại khí sẽ cho phép một góc chuyển động 25 độ sang mỗi bên từ trục giữa (góc tổng hợp chuyển động sẽ là 50 độ), để điều chỉnh, nhắm, và cố định hướng cần thiết cho ứng dụng phun thổi một cách chính xác. Một vòng khóa sẽ giúp khoá vị trí khớp khuyên theo hướng mong muốn. Nếu muốn thay đổi hướng, việc điều chỉnh – cài đặt lại cũng vô cùng dễ dàng và đơn giản.

Chúng tôi có sẵn bốn (4) kích cỡ với kết nối ren đực – ren đực: 1/8 inch, 1/4 inch, 1/2 inch, và 3/8 inch NPT.

Những khớp khuyên này giúp thiết lập hướng cho các sản phẩm phun thổi một cách chắc chắn nhất. Trong trường hợp cần một phương pháp tiếp cận linh hoạt hơn, bạn cũng có thể sử dụng vòi Rigid-flex (vòi cứng linh hoạt).

Thông Số Kỹ Thuật

PART NO. DESCRIPTION
 Model 90052  1/8” Stainless Steel Swivel Fitting
 Model 90053  1/4” Stainless Steel Swivel Fitting
 Model 90068  3/8” Stainless Steel Swivel Fitting
 Model 90069  1/2” Stainless Steel Swivel Fitting
Tổng Quan

Tổng Quan về Sản Phẩm

Trong khi sử dụng các sản phẩm phun thổi như vòi phun khí, sản phẩm có thể đòi hỏi phải được lắp một cách nào đó để cố định hướng thổi, nhưng vẫn có thể thay đổi hướng nếu cần. Tuy nhiên ngay cả trong trường hợp không cần thay đổi hướng thổi, sử dụng Khớp Khuyên của Nex FlowTM là một phương pháp vô cùng thuận tiện để cố định hướng.

Khớp khuyên bằng thép không gỉ chất lượng cao, khi kết hợp với vòi phun khí, vòi phun tia khí, dao khí cỡ nhỏ, và bộ khuếch đại khí sẽ cho phép một góc chuyển động 25 độ sang mỗi bên từ trục giữa (góc tổng hợp chuyển động sẽ là 50 độ), để điều chỉnh, nhắm, và cố định hướng cần thiết cho ứng dụng phun thổi một cách chính xác. Một vòng khóa sẽ giúp khoá vị trí khớp khuyên theo hướng mong muốn. Nếu muốn thay đổi hướng, việc điều chỉnh – cài đặt lại cũng vô cùng dễ dàng và đơn giản.

Chúng tôi có sẵn bốn (4) kích cỡ với kết nối ren đực – ren đực: 1/8 inch, 1/4 inch, 1/2 inch, và 3/8 inch NPT.

Những khớp khuyên này giúp thiết lập hướng cho các sản phẩm phun thổi một cách chắc chắn nhất. Trong trường hợp cần một phương pháp tiếp cận linh hoạt hơn, bạn cũng có thể sử dụng vòi Rigid-flex (vòi cứng linh hoạt).

Thông Số Kỹ Thuật

Thông Số Kỹ Thuật

PART NO. DESCRIPTION
 Model 90052  1/8” Stainless Steel Swivel Fitting
 Model 90053  1/4” Stainless Steel Swivel Fitting
 Model 90068  3/8” Stainless Steel Swivel Fitting
 Model 90069  1/2” Stainless Steel Swivel Fitting
Giá Bán
Contact Us

We use cookies to give you the best online experience. By agreeing you accept the use of cookies in accordance with our cookie policy.