Nhãn Cảm Biến Nhiệt Độ | Nex Flow Air Products

Nhãn Cảm Biến Nhiệt Độ

Tổng Quan về Sản Phẩm

Bảng hoặc tủ điều khiển điện & điện tử đóng vai trò rất quan trọng đối với hoạt động của bất kỳ quy trình sản xuất nào. Khi tủ điều khiển khiến bị quá nhiệt sẽ gây ra vô số vấn đề, ví dụ như làm cho cảm biến hoạt động không chính xác hay gây ra sự cố cho nhiều chương trình hoạt động quan trọng khác. Vì vậy, giữ cho bộ điều khiển không bị quá nhiệt là một vấn đề cốt yếu để giảm thiểu thời gian chết cho máy mọc, và tránh những chi phi sửa chữa tốn kém.

Thông thường, việc giám sát và kiểm tra các vấn đề quá nhiệt trong bộ điều khiển hoàn toàn là nhiệm vụ của người nhân viên bảo trì. Nhãn Cảnh Báo Nhiệt Độ Cao cung cấp một phương thức dễ dàng, và đáng tin cậy, với chi phí thấp để giám sát định tính nhiệt độ bên trong các bảng điều khiển điện & điện tử. Nhiệt độ bên trong bảng điều khiển khi quá cao có thể gây hại cho các thiết bị bên trong, và làm cho hoạt động của nhà máy bị ngưng trệ ngoài dự kiến; chính vì thế, những nhãn dán này sẽ báo cho người vận hành biết tình trạng bộ điều khiển từ bên ngoài một cách hiệu quả – chỉ báo đổi thành màu da cam (ORANGE) khi nhiệt độ ở mức nguy cơ đáng kể, và đổi thành màu đỏ (RED) khi nhiệt độ ở mức nguy cơ trầm trọng.

Sự thay đổi màu sắc trên Nhãn Cảnh Báo Nhiệt Độ Cao hoàn toàn có thể đảo ngược được; như vậy, một khi vấn đề nhiệt độ được khắc phục, nhãn dán sẽ quay trở lại thành màu đen, và có thể tiếp tục được sử dụng vô thời hạn. Mặc dù đây chỉ là một phép đo định tính, nhưng nó cung cấp một phương pháp giám sát và cảnh báo lý tưởng cho các vấn đề liên quan tới nhiệt độ có thể xảy ra trong bộ điều khiển.

Tất cả các Thiết Bị Làm Mát Bộ Điều Khiển do Nex Flow® cung cấp đều đi cùng Nhãn Cảm Biến Nhiệt Độ; nhãn có thể được sử dụng trên bảng điều khiển được gắn Bộ Làm Mát, hay trên bất kỳ bảng điều khiển nào khác mà bạn muốn theo dõi. Ngoài ra, nhãn dán cũng có thể được mua thêm riêng.

Tổng Quan

Tổng Quan về Sản Phẩm

Bảng hoặc tủ điều khiển điện & điện tử đóng vai trò rất quan trọng đối với hoạt động của bất kỳ quy trình sản xuất nào. Khi tủ điều khiển khiến bị quá nhiệt sẽ gây ra vô số vấn đề, ví dụ như làm cho cảm biến hoạt động không chính xác hay gây ra sự cố cho nhiều chương trình hoạt động quan trọng khác. Vì vậy, giữ cho bộ điều khiển không bị quá nhiệt là một vấn đề cốt yếu để giảm thiểu thời gian chết cho máy mọc, và tránh những chi phi sửa chữa tốn kém.

Thông thường, việc giám sát và kiểm tra các vấn đề quá nhiệt trong bộ điều khiển hoàn toàn là nhiệm vụ của người nhân viên bảo trì. Nhãn Cảnh Báo Nhiệt Độ Cao cung cấp một phương thức dễ dàng, và đáng tin cậy, với chi phí thấp để giám sát định tính nhiệt độ bên trong các bảng điều khiển điện & điện tử. Nhiệt độ bên trong bảng điều khiển khi quá cao có thể gây hại cho các thiết bị bên trong, và làm cho hoạt động của nhà máy bị ngưng trệ ngoài dự kiến; chính vì thế, những nhãn dán này sẽ báo cho người vận hành biết tình trạng bộ điều khiển từ bên ngoài một cách hiệu quả – chỉ báo đổi thành màu da cam (ORANGE) khi nhiệt độ ở mức nguy cơ đáng kể, và đổi thành màu đỏ (RED) khi nhiệt độ ở mức nguy cơ trầm trọng.

Sự thay đổi màu sắc trên Nhãn Cảnh Báo Nhiệt Độ Cao hoàn toàn có thể đảo ngược được; như vậy, một khi vấn đề nhiệt độ được khắc phục, nhãn dán sẽ quay trở lại thành màu đen, và có thể tiếp tục được sử dụng vô thời hạn. Mặc dù đây chỉ là một phép đo định tính, nhưng nó cung cấp một phương pháp giám sát và cảnh báo lý tưởng cho các vấn đề liên quan tới nhiệt độ có thể xảy ra trong bộ điều khiển.

Tất cả các Thiết Bị Làm Mát Bộ Điều Khiển do Nex Flow® cung cấp đều đi cùng Nhãn Cảm Biến Nhiệt Độ; nhãn có thể được sử dụng trên bảng điều khiển được gắn Bộ Làm Mát, hay trên bất kỳ bảng điều khiển nào khác mà bạn muốn theo dõi. Ngoài ra, nhãn dán cũng có thể được mua thêm riêng.

Giá Bán
Contact Us